Historia Szkoły > Jubileusz 50 lecia w 2013 roku

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku w roku 2013 obchodziła 50 rocznicę swojego powstania. Zapraszamy do zapoznania się z specjalnymi treściami rocznicowymi i historią naszej placówki.

Historia Szkoły. Najważniejsze wydarzenia z lat 1963 - 2013.

Wyż demograficzny w latach 50-tych XX wieku spowodował, że w Polsce w latach 60-tych masowo budowano budynki oświatowe, głównie szkoły podstawowe. Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na 1966 rok. Jedną z takich szkół jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku-Wrzeszczu.

1 września 1963 roku po raz pierwszy zadzwonił dzwonek rozpoczynający życie Szkoły. W ciągu tych lat wiele setek dziewcząt i chłopców wniosło życie na szkolne korytarze. Ich sukcesy, radości i te trudniejsze chwile zapisały się na kartach historii Szkoły. Rok po roku Szkoła wpisywała się w historię naszego miasta i regionu. Wielu absolwentów zajmuje odpowiedzialne stanowiska państwowe, naukowe, społeczne, związani są z różnymi dziedzinami życia.

Pięćdziesięcioletnia historia Szkoły rozpoczyna się 30 lipca 1962 roku. W tym dniu przewodniczący MRN w Gdańsku, Stanisław Szmidt i sekretarz KM PZPR, Stanisław Bejma, położyli kamień węgielny pod budowę Szkoły. Planowany koszt budowy szacowany był na kwotę 6 467 676 zł. Projekt budynku wykonał zespół biura projektów „Miasto Projekt” Gdańsk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po roku od momentu położenia kamienia węgielnego, ukazał się pierwszy dokument w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej przy ulicy Obywatelskiej 1. Było to orzeczenie wydane przez Kuratora Okręgu Szkolnego Gdańskiego, określające obwód szkoły, z którego pierwsi uczniowie mieli uczęszczać do nowej placówki. 8 października 1963 roku wydano orzeczenie w sprawie nazwy Szkoły Podstawowej nr 39. Nadanie imienia Ludowego Wojska Polskiego odbyło się podczas oficjalnej uroczystości otwarcia szkoły 10 października 1963.

Na tle zmian historycznych dokonywały się także zmiany nazwy Szkoły. Pierwsze nadanie imienia odbyło się w roku 1963 „Szkoła Podstawowa nr 39 imienia Ludowego Wojska Polskiego w Gdańsku-Wrzeszczu”. Po trzydziestu latach istnienia, Szkoła w roku 1993 otrzymała nową nazwę: „Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku-Wrzeszczu”. Jednym z ważniejszych symboli Szkoły był i jest sztandar. Pierwszy sztandar Szkoła otrzymała 12 października 1971 roku podczas święta Ludowego Wojska Polskiego. Ufundowany był przez prawnych opiekunów Kopalnię Węgla Brunatnego „Turów” oraz Jednostkę Wojskową 19 95 – „Niebieskie Berety”. Uroczystość była niezwykle podniosła. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rodziców, górników, wojska. Nastąpiło zbratanie sztandarów szkoły i opiekunów a następnie młodzież złożyła uroczyste ślubowanie. Treść ślubowania była charakterystyczna dla ówczesnych czasów. Sztandar towarzyszył społeczności szkolnej we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach, aż do roku 1993. Po demokratycznych przemianach roku 1989 Szkoła otrzymała imię Wojska Polskiego. Oficjalna uroczystość nadania nowego imienia odbyła się 25 września 1993 roku. Nastąpiło to w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, duchowieństwa, dowództwa Garnizonu Gdańsk, kombatantów, rodziców, uczniów, nauczycieli. W tym dniu odsłonięto także tablicę pamiątkową ufundowaną przez Jednostkę Wojskową 19 95 Obrony Wybrzeża, a następnie wręczono sztandar ufundowany przez rodziców naszych uczniów: państwo Panców oraz Szczekotów. Uroczystą mszę na placu szkolnym odprawił ks. Prałat Henryk Jankowski. Podczas niej poświęcił i przekazał sztandar pani dyrektor Sabinie Łapińskiej.

W roku 1997 rozpoczął się największy remont szkoły. Na czas jego trwania, uczniów przeniesiono do starego budynku po Szkole Podstawowej nr 38 na Niedźwiedniku. Wymieniono między innymi posadzki, zmodernizowano kuchnię, zlikwidowano kotłownię. Szkołę przystosowywano do zajęć w klasach integracyjnych. Początek XXI wieku okazał się niezbyt szczęśliwy dla szkoły. W lipcu 2001 roku Gdańsk nawiedziła gwałtowna ulewa, nie ominęła ona naszej Szkoły. Niewielka rzeczka Strzyża wystąpiła z własnego koryta i zmieniła się w wielką rwącą rzekę. Zniszczeniu uległy wszystkie, dopiero co wyremontowane pomieszczenia poniżej parteru. Remont trzeba było rozpocząć na nowo. Z przerwami trwa on do dziś. W jego ramach zmienił się wygląd szkoły. Wymieniono okna, odnowiono pomieszczenia lekcyjne, hole, zerówkę, salę gimnastyczną, szatnie, część elewacji zewnętrznej. Dzięki tym zmianom możliwe było także doposażenie Szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt typu tablice multimedialne, rzutniki, komputery, itp. Poziom edukacji nabrał trochę innego wymiaru. Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Dodatkowym atutem są uzyskane certyfikaty, które stają się najwyższą formą zaufania do jakości świadczonych usług.

Jako szkoła zdobyliśmy ważne dla nas certyfikaty:

 1. Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie:
  • standardu IV : „Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy”
  • standardu V: „Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w rozwoju”
  • standardu VI: „Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym”
  • standardu X: ” Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych”
 2. Certyfikat Pomorskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła Promująca Zdrowie”
 3. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji: „Szkoła Przyjazna uczniom z dysleksją”
 4. Certyfikat „Szkoła bez przemocy”.

Szkoła to Dzieci i dlatego w trosce o naszych najmłodszych dokonały się zmiany w jej wyglądzie i funkcjonowaniu. Z okazji Dnia Dziecka od wielu lat organizowane są kolorowe festyny, gdzie wszyscy mogą się wesoło bawić w murach szkolnych. Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną zadbała o to, aby stworzyć miejsce zabaw na podwórku. Dzieci uwielbiają mosty, zjeżdżalnie i ściany wspinaczkowe, a czas tu spędzony to atrakcyjna przerwa miedzy dzwonkami. Dla tych kochających sport powstało profesjonalne boisko szkolne. Rozgrywają się na nim emocjonujące mecze na lekcjach wf-u, a także już po lekcjach, gdyż jest to miejsce, z którego młodym sportowcom trudno zejść.

Nowe wspaniałe boisko powstało w ramach programu „Junior 2012” i kosztowało 335 290 zł. Z tej sumy 242 000 zł. zapłacili sponsorzy – Nordea Bank Polska S.A. i Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. Wkład Miasta Gdańska wynosi 93 290 zł. Boisko jest nowoczesne i wielofunkcyjne. Ma wymiary 44 x 26 metrów. Wyposażone jest w amortyzującą upadki nawierzchnię poliuretanową i 6 metrowe tzw. piłkołapy. Otacza je dwumetrowy chodnik. Służy do rozgrywania meczów: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz gry w tenisa. W czasie uroczystego otwarcia wstęgę przecinali: prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, prezes Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. Mariusz Gawron i wiceprezes Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A Dariusz Belczewski, wiceprezes zarządu Nordea Bank Polska S.A. Bogdan Tillack, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, dyrektor szkoły Anna Ptasińska – Wojewoda, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej Mielczarski.

W pierwszych latach działalności Szkoły uczyło się w niej ponad 1200 uczniów w 30 oddziałach. W czasie wyżu demograficznego do Szkoły uczęszczało 1244 uczniów, a największa liczba oddziałów to 38. Od początku XXI wieku pogłębia się niż demograficzny. Obecnie w Szkole uczy się ponad 300 uczniów w 18 oddziałach. W Szkole pracują 64 osoby, w tym nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

Nieodłącznym elementem edukacji każdego ucznia jest zdobywanie sukcesów. Na przełomie lat w naszej szkole wielu uczniów było laureatami licznych konkursów. Śledząc losy naszych absolwentów, laureatów olimpiad, konkursów, jesteśmy dumni z tego, że to w tej Szkole mogli rozwijać swoje pasje, realizować marzenia, wykorzystywać swój potencjał intelektualny. Od pierwszych lat istnienia szkoły uczniowie próbowali swych sił biorąc udział w licznych konkursach. Organizowane były konkursy polonistyczne, przedmiotowe, recytatorskie, ortograficzne oraz konkursy świetlic szkolnych. Zapoczątkowanym w latach siedemdziesiątych i trwającym do dzisiaj jest konkurs 50 tysięcy. Uczniowie naszej Szkoły corocznie zdobywają w tym konkursie miejsca pucharowe. Cieszy się on ogromną popularnością i wzbudza niezwykłe emocje. Dzisiejsze konkursy organizowane przez Szkołę to: Mała Olimpiada Historyczna, „Mój przyjaciel Miś”, Konkurs Logopedyczny czy „Zwyczaje Wielkanocne”. Wpisując się na stałe w historię, kulturę i tradycję miasta oraz Europy, Szkoła zorganizowała cykl konkursów poświęconych tematyce sportowej i wiedzy o Europie. Wojewódzki Konkurs „Historia EURO i europejskiej piłki nożnej” miał cztery edycje. Ostatnia odbyła się w roku EURO 2012 na stadionie PGE Arena w Gdańsku. Nasi uczniowie zdobywali trofea w lekkiej atletyce, grach zespołowych. Byli finalistami konkursów przedmiotowych. Startowali w konkursach literackich i plastycznych na szczeblu miasta i województwa, np. „Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych”. Zespoły teatralne trzykrotnie zdobywały najwyższe nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych. W latach 2000-2013 kilkunastu uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Gdańska za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach.

Od samego początku dla Szkoły ważny był rozwój ruchowy dzieci i młodzieży. Pierwsza sportowa Spartakiada odbyła się 18 maja 1965 roku w ramach Spartakiady z okazji 1000 –lecia Państwa Polskiego. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali się do trzech kategorii: czworobój lekkoatletyczny, pokaz gimnastyczny i gry sportowe. Od tamtej pory co roku organizowane są szkolne festyny sportowe, na które czekają wszyscy uczniowie. W ostatnich latach sporym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna. Stąd też cztery edycje Wojewódzkiego Konkursu „Historia EURO i europejskiej piłki nożnej”, wieloletni konkurs międzyszkolny Puchar Dyrektora Szkoły czy udział w konkursach sportowych organizowanych przez inne instytucje. Tradycją szkoły są też osiągnięcia sportowe w zakresie piłki nożnej. Wygrany turniej LOTOS CUP organizowany w 2011 roku można uznać za powrót do korzeni. Już wcześniej szkolne drużyny piłkarskie uzyskiwały wysokie miejsca, np. w 1990 roku. Dużą popularnością wśród uczniów klas młodszych cieszy się Wojewódzki Konkurs „50-tysięcy”. Pierwsza wzmianka o tym konkursie pojawia się w kronice szkolnej w 1968 roku. W ciągu tych lat uczniowie naszej Szkoły wielokrotnie uzyskiwali wysokie wyniki zajmując jedno z pierwszych trzech miejsc.

Od 50 lat Szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania, troszcząc się o wszechstronny i prawidłowy rozwój swoich wychowanków.

Dyrektorzy Szkoły od 1963 roku.
Przez 50 lat Szkołą kierowało 5 dyrektorów i 10 zastępców
1963 – 1972
mgr Sabina Doczkał – kierownik szkoły
mgr Mieczysław Batowski – zastępca kierownika
1967 – 1975
mgr Anna Czerwonka – zastępca kierownika
1972 – 1982
mgr Stanisław Ciechanowski – dyrektor
1975 – 1984
mgr Alina Józefiak – zastępca dyrektora
1980 – 1985
mgr Antonina Golc – zastępca dyrektora
1982 – 1986
mgr Alicja Bogdanowicz – dyrektor
1984
mgr Joanna Kisiel – zastępca dyrektora
1985
mgr Sabina Łapińska – zastępca dyrektora
1986 – 2002
mgr Sabina Łapińska – dyrektor
mgr Joanna Kisiel – zastępca dyrektora
1986 – 1987
mgr Danuta Siwiec – zastępca dyrektora
1987 – 2002
mgr Anna Senger – zastępca dyrektora
1990 – 1993
obowiązki zastępcy dyrektora pełniły
mgr Anna Konkolewska
mgr Jadwiga Starzyk
od 2002
mgr inż. Anna Ptasińska – Wojewoda – dyrektor
mgr Joanna Kisiel – zastępca dyrektora
od 2010
mgr Anna Senger – zastępca dyrektora
Rocznica. Relacja z wydarzeń związanych z 50-leciem Szkoły.

Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,
pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach.

Za nami oficjalne obchody Jubileuszu 50-lecia Naszej Szkoły. Uroczystość otworzyła pani dyrektor Anna Ptasińska-Wojewoda przytaczając fragment z pierwszej kroniki szkolnej, która otwiera 50 lat historii istnienia Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku. Następnie głos zabrali przybyli goście: pani Gabriela Albertin (Pomorski Wicekurator Oświaty), pan Jerzy Jasiński (Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty), pan Wojciech Błaszkowski (radny), ksiądz Tadeusz Chajewski (proboszcz Parafii MBNP), pan Jacek Rajchel (przewodniczący Rady Rodziców), pani Teresa Tyl (przedstawiciel ZNP) i pani Bożena Brauer (przedstawiciel ZS).

Jubileusz Szkoły był okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, niekiedy dodaje im blasku a dźwięk szkolnego dzwonka sprawia, że myślami wracamy do wspomnień, miłych chwil i przyjaźni, które często pozostają z nami przez całe życie. Któż lepiej może przedstawić historię szkoły, jak nie uczniowie. Dlatego po części oficjalnej głos zabrali młodzi artyści oraz absolwenci, którzy przeprowadzili nas przez pięć dekad istnienia Szkoły. Obrazy z przeszłości przedstawione przez zaproszonych absolwentów: panią Irenę Romanowicz, pana Jarosława Karczewskiego, panią Agnieszkę Andruszak oraz panią Maję Kalinowską przeplatane były piosenkami śpiewanymi w tamtych czasach. Część artystyczną zakończyło wystąpienie ucznia Antosia Bilmon, który prywatnie jest wnukiem pani Ireny Romanowicz.

Przybyli goście mieli okazję zwiedzić Szkołę i obejrzeć przygotowaną na tą uroczystość galerię zdjęć, obejmującą cały okres istnienia Szkoły. W szkolnej bibliotece była wystawa pamiątek zebranych dzięki uprzejmości absolwentów. Wspomnieniami można było podzielić się z zebranymi osobami przy wspaniale przygotowanym stole i uroczystej atmosferze w otoczeniu pięknych kwiatów.
W ten sposób zakończyła się nasza podróż w czasie. Mamy nadzieję, że przybliżyła ona historię naszej szkoły.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne jubileusze!


FOTORELACJE
1. Zobacz fotorelację z Mszy dziękczynnej w Kościele NMP
2. Zobacz fotorelację z przygotowań do jubileuszu
3. Zobacz fotorelację z sadzenia drzewek jubileuszowych
4. Zobacz fotorelację z obchodów jubileuszu

Nasi absolwenci

Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali znaczące sukcesy zespołowe i indywidualne w różnych dziedzinach, na szczeblu miasta i kraju. W konkursach przedmiotowych, plastycznych, turniejach wiedzy, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych uczniowie bardzo często zdobywali pierwsze miejsca, czego dowodem są liczne dyplomy, zapiski w kronice szkolnej i wycinki z prasy. Wśród absolwentów są politycy, lekarze, nauczyciele, dziennikarze, wielu znanych i cenionych ludzi.

Absolwenci naszej szkoły

Błaszczuk Andrzej – dyrektor XV LO

Cieśla Piotr – olimpijczyk, brązowy medal w piłce ręcznej (Montreal, 1976 r.)

Fotyga Anna – posłanka PiS

Kałużyński Piotr – były rzecznik wojewody gdańskiego

Konieczny Wojciech – wykładowca Politechniki Gdańskiej

Lorek Maciej – dyrektor wydziału ekologii w UM Gdańsk

Sułkowska Jolanta – pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, sekretarz Rady Naukowej i kierownik biblioteki Instytutu

Łuszczyńska Ewa – pracownik PAN

Raczek Grzegorz – profesor, kierownik II kliniki kardiochirurgii AMG

Sadowska Małgorzata – reprezentantka Polski w piłce ręcznej

Walendziak Wiesław – polityk

Zieliński Andrzej – olimpijczyk, brązowy medalista w piłce ręcznej (Montreal, 1976 r.)

Zieliński Zbigniew – proboszcz parafii archikatedralnej p/w Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie oraz dziekan Dekanatu Gdańsk-Oliwa

Pin It on Pinterest

Share This